JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Kärkölässä lauletaan Kalliolle kukkulalle ja muita tuttuja kansan­lau­luja hengellisin tekstein – Mutta pääseekö viulisti paikalle?

"Kansanlaulukirkko on ollut Kärkölä-päivän ohjelmassa vuodesta 2012", kertoo idean äiti, Kärkölän kappeliseurakunnan kanttori Kirsi Skantz-Viljakainen. Kuva: Jani Mahkonen

"Kansanlaulukirkko on ollut Kärkölä-päivän ohjelmassa vuodesta 2012", kertoo idean äiti, Kärkölän kappeliseurakunnan kanttori Kirsi Skantz-Viljakainen. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

1.6.2022
Janne Urpunen

Kär­kö­lä-päi­vä käyn­nis­tyy to­tut­tuun ta­paan kan­san­lau­lu­kir­kol­la Huo­vi­lan puis­tos­sa.

– Kan­san­lau­lu­kirk­ko on ol­lut Kär­kö­lä-päi­vän oh­jel­mas­sa vuo­des­ta 2012, ker­too ide­an äi­ti, Kär­kö­län kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kant­to­ri Kir­si Skantz-Vil­ja­kai­nen.

Kan­san­lau­lu­kir­kos­sa lau­le­taan suo­ma­lai­sia kan­san­lau­lu­ja hen­gel­li­sin teks­tein. Uu­det sa­nat lau­lui­hin on ru­noil­lut An­na-Mari Kas­ki­nen.

– Kan­san­lau­lu­kirk­ko on sa­na­ju­ma­lan­pal­ve­lus, jon­ka tut­tui­hin sä­vel­miin, ku­ten Tääl­lä Poh­jan­täh­den al­la, Kal­li­ol­le kuk­ku­lal­le ja Kar­ja­lan kun­nail­la, on help­po yh­tyä.

Kirk­ko­kan­san lau­lua sä­es­tää Skantz-Vil­ja­kai­nen pi­a­nol­la, Jus­si Sep­pä­lä har­mo­ni­kal­la ja Mika Ku­pa­ri bas­sol­la.

– Viu­lis­ti Aa­po Ylä-Sul­ka­va on maan­vil­je­li­jä. Hä­nen osal­lis­tu­mi­sen­sa rat­ke­aa ihan vii­me het­kel­lä, et­tä on­ko hän pel­lol­la vai soit­ta­mas­sa.

Kär­kö­lä-päi­vän oh­jel­mas­sa on pal­jon muu­ta­kin, esi­mer­kik­si Lah­ti Brass Quin­te­tin kon­sert­ti. Kun­ta ja­kaa ta­pah­tu­mas­sa pal­kin­to­ja, ja Riit­ta Ai­lo­nen ju­lis­taa seu­raa­jan­sa eli vuo­den 2022 Kär­nä­pään.

Kär­nä­pääk­si ni­me­tään Kär­kö­lää pu­heil­laan tai te­oil­laan tun­ne­tuk­si teh­nyt kär­kö­lä­läi­nen. Kant­to­ri Skantz-Vil­ja­kai­nen on vuo­den 2019 Kär­nä­pää. Mui­ta Kär­nä­päi­tä ovat esi­mer­kik­si eläk­keel­lä ole­va po­li­tii­kan toi­mit­ta­ja ja ul­ko­maan­kir­jeen­vaih­ta­ja Jark­ko Ju­se­lius, kir­jai­li­ja ja kus­tan­ta­ja Kirs­ti Luo­va sekä The Voi­ce of Fin­land -oh­jel­mas­sa lau­la­nut Riik­ka Jaak­ko­la. Pe­rin­ne sai al­kun­sa vuon­na 2005, kun sil­loi­nen kirk­ko­her­ra Mart­ti Myl­lä­ri­nen ja kun­nan­joh­ta­ja Sep­po Huldén päät­ti­vät va­li­ta kan­sa­ne­dus­ta­ja Ta­pa­ni Mört­ti­sen Kär­nä­pääk­si.

Puis­to­a­kaan ei kan­na­ta unoh­taa. Carl Cons­tan­tin Col­li­nin pe­rus­ta­ma Suo­mes­sa ai­nut­laa­tui­nen eng­lan­ti­lais­tyy­li­nen mai­se­ma­puis­to on en­ti­söi­ty 1900-lu­vun alun asuun­sa.

Kär­kö­lä-päi­vän jär­jes­tä­vät yh­teis­työs­sä Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta ja Kär­kö­län kun­ta. Kan­san­lau­lu­kirk­koa on mah­dol­lis­ta seu­ra­ta Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan Fa­ce­book-si­vul­ta suo­ra­tois­to­lä­he­tyk­se­nä.

Kär­kö­lä-päi­vän kan­san­lau­lu­kirk­ko Huo­vi­lan puis­tos­sa sun­nun­tai­na 12. ke­sä­kuu­ta kel­lo 11.

Lue lisää aiheesta

Sanan Suvipäivien pääsihteeri ja Hollolan seurakunnan  pappi Hanna-Leena Penttilä toivoo, että ihmiset löytäisivät tapahtumaan vaikkapa ”matkalla Prismaan”. Kuva: Jani Mahkonen

Sanan Suvipäivien pääsihteeri ja Hollolan seurakunnan pappi Hanna-Leena Penttilä toivoo, että ihmiset löytäisivät tapahtumaan vaikkapa ”matkalla Prismaan”. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
3.6.2022

Tavisten juhlat – Hollolaan saapuva Sanan Suvipäivät on kerännyt vuosittain 5 000 kävijää

Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen kertoo, että Vierumäki valittiin Lähetyksen Kesäpäivien tapahtumapaikaksi, koska siellä on ihmisten helppo viihtyä muutenkin. Ohjelmassa on muun muassa juoksuopastusta ja yhteislenkki. Kuva: Oskari Juhonen

Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen kertoo, että Vierumäki valittiin Lähetyksen Kesäpäivien tapahtumapaikaksi, koska siellä on ihmisten helppo viihtyä muutenkin. Ohjelmassa on muun muassa juoksuopastusta ja yhteislenkki. Kuva: Oskari Juhonen

Oskari Juhonen

Artikkelit
3.6.2022

Turbo­ah­detun tapahtuman sijaan paljon vapaa-ajan tekemistä – Kylväjä haluaa kesä­päi­vil­leen ensi­ker­ta­laisia ja tuo keskustelut lähe­tys­työstä Suomen Urhei­luo­pis­tolle

Kummi voi olla lapsen elämässä mukana monella tapaa. Elias Mikkonen heitti frisbeegolfia yhdessä kummitätinsä Riikka Pyykkösen kanssa viime keväänä Hollolan järvimaisemissa. Kuva: Markus Luukkonen

Kummi voi olla lapsen elämässä mukana monella tapaa. Elias Mikkonen heitti frisbeegolfia yhdessä kummitätinsä Riikka Pyykkösen kanssa viime keväänä Hollolan järvimaisemissa. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Uutiset
1.6.2022

"Kummiudesta podetaan huonoa omatuntoa ihan liikaa" – Suhde voi jopa katketa, mutta yhteyden voi avata uudestaan

"Kansanlaulukirkko on ollut Kärkölä-päivän ohjelmassa vuodesta 2012", kertoo idean äiti, Kärkölän kappeliseurakunnan kanttori Kirsi Skantz-Viljakainen. Kuva: Jani Mahkonen

"Kansanlaulukirkko on ollut Kärkölä-päivän ohjelmassa vuodesta 2012", kertoo idean äiti, Kärkölän kappeliseurakunnan kanttori Kirsi Skantz-Viljakainen. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Menot
1.6.2022

Kärkölässä lauletaan Kalliolle kukkulalle ja muita tuttuja kansan­lau­luja hengellisin tekstein – Mutta pääseekö viulisti paikalle?

Kanttori Anne Käki-Kuorikoski soitti kuvaustilanteessa Nastolan kirkossa. Kesäkonsertissa hän esiintyy Joutjärven kirkossa. Kuva: Oskari Juhonen

Kanttori Anne Käki-Kuorikoski soitti kuvaustilanteessa Nastolan kirkossa. Kesäkonsertissa hän esiintyy Joutjärven kirkossa. Kuva: Oskari Juhonen

Oskari Juhonen

Uutiset
1.6.2022

"Tehtäväni on välittää musiikin iloa ja voimaa eteenpäin" – Ristin­kirkon remontti vie kanttorien kesä­kon­sertit eri puolille Lahtea

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover