JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Kuhmoisten kappalaisen virkaan valittiin Tuomas Taipale

Kuhmoisten kappalaisen virkapaikka on Kuhmoisissa.

Kuhmoisten kappalaisen virkapaikka on Kuhmoisissa.

2.5.2023
Teemu Leppänen

Kuh­mois­ten kap­pa­lai­sen vir­kaan on va­lit­tu Tuo­mas Tai­pa­le. Tai­pa­leen va­lin­nas­ta päät­ti Kuh­mois­ten kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pe­li­neu­vos­to vii­me vii­kol­la, ja Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta tie­dot­ti sii­tä tä­nään.

Va­lin­ta­työ­ryh­män mu­kaan Tai­pa­leel­la oli ha­ki­jois­ta par­haat edel­ly­tyk­set täyt­tää Kuh­mois­ten kap­pe­li­seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­sen vi­ral­le ase­te­tut edel­ly­tyk­set.

Tai­pa­le työs­ken­te­lee täl­lä het­kel­lä Jäm­sän kris­til­li­sen kan­sa­no­pis­ton kou­lu­tus- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö­nä. Hän on saa­nut pap­pi­vih­ki­myk­sen vuon­na 2019 ja ol­lut seu­ra­kun­ta­työs­sä Kin­nu­lan seu­ra­kun­nas­sa. Tai­pa­leel­la on myös kant­to­rin ja dip­lo­mi-in­si­nöö­rin kou­lu­tus. Hän on muun mu­as­sa työs­ken­nel­lyt No­ki­al­la tuo­te­ke­hi­tys­teh­tä­vis­sä.

Va­lin­ta pe­rus­tui ko­ko­nai­sar­vi­oin­tiin, jos­sa huo­mi­oi­tiin ha­ki­joi­den työ­ha­ke­muk­set, haas­tat­te­lui­hin kut­sut­tu­jen haas­tat­te­lut sekä kap­pe­li­neu­vos­ton ar­vi­oin­ti­kes­kus­te­lu.

En­sim­mäi­sel­le va­ra­si­jal­le va­lin­tap­ro­ses­sis­sa va­lit­tiin Jari Lap­pa­lai­nen ja toi­sel­le va­ra­si­jal­le Lau­ri Pie­ti­käi­nen. Ha­ki­joi­ta vir­kaan oli yh­teen­sä nel­jä.

Va­lin­ta liit­tyy Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan alu­e­työn uu­del­lee­nor­ga­ni­soin­tiin.

EDIT 2.5. klo 12.01: Li­sät­ty Tuo­mas Tai­pa­leen kou­lu­tus- ja ura­tie­to­ja.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover