JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Nuorten illoissa on mahtava yhteishenki" –  juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Laura Visapää

14.2.2023
Laura Visapää

Pyhä paik­ka­ni on Asik­ka­lan seu­ra­kun­nan nuor­ten tila seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Py­häk­si pai­kan te­kee se, et­tei tar­vit­se miet­tiä ar­ki­sia asi­oi­ta. Ja jos on huo­lia, siel­tä löy­tyy ih­mi­siä, joi­den kans­sa voi huo­lis­taan ju­tel­la.

Olen viih­ty­nyt nuor­ten il­lois­sa rip­pi­kou­lus­ta läh­tien. Se on mu­ka­va paik­ka viet­tää va­paa-ai­kaa. Käyn siel­lä lä­hes joka viik­ko ja pois läh­ties­sä mie­tin jo seu­raa­vaa ker­taa.

Nuor­ten ti­laan ko­koon­tuu kai­ke­ni­käi­siä: oh­jaa­jia, seu­ra­kun­ta­nuo­ria, iso­sia ja ri­pa­ri­lai­sia. Nämä ih­mi­set ve­tä­vät mi­nua puo­leen­sa, ja yh­teis­hen­ki on mah­ta­va.

Alus­sa on op­pi­tun­ti, jon­ka pi­tä­jät vaih­tu­vat. Kun on eri hen­ki­löi­tä, kuu­lee mo­nen­lai­sia nä­kö­kul­mia Raa­mat­tuun ja löy­tää sa­mais­tu­mis­pis­tei­tä omiin aja­tuk­siin ja tun­tei­siin.

Op­pi­tun­nin jäl­keen pe­la­taan usein lau­ta­pe­le­jä ja suo­sit­tua bil­jar­dia. Pe­la­tes­sa tu­tus­tuu sa­mal­la mui­hin nuo­riin ja saa uu­sia ys­tä­viä.

Eri­tyi­sen mu­ka­vaa nuor­te­nil­lois­sa on mu­siik­ki, jota siel­lä kuun­nel­laan. Lem­pi­bän­di­ni on Kls  – Kii­tän Luo­jaa­ni si­nus­ta. Kuun­te­len bän­din bii­se­jä ko­to­na­kin ja vaik­ka met­säs­sä kä­vel­les­sä.

Emi­lia Vi­lan­der, Asik­ka­la

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover