JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Sateen­kaa­ri­messu Marian kammarissa sai seura­kun­ta­neu­vos­tolta luvan äänestyksen jälkeen

Marian kammari on seurakuntakahvila ja Lahden seurakuntien vapaaehtoistyön keskus. Kuva: Markku Lehtinen

Marian kammari on seurakuntakahvila ja Lahden seurakuntien vapaaehtoistyön keskus. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

22.3.2023
Markus Luukkonen

Ma­ri­an kam­ma­ris­sa, Va­pau­den­ka­tu 6:ssa si­jait­se­vas­sa seu­ra­kun­ta­kah­vi­las­sa, voi­daan jär­jes­tää sa­teen­kaa­ri­mes­su, päät­ti Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­to 20.3. ko­kouk­ses­saan. Mes­sua kaa­vail­laan tou­ko­kuul­le.

Seu­ra­kun­ta­neu­vos­to kä­sit­te­li asi­aa di­a­ko­ni­a­pas­to­ri He­le­na Ylö­sen te­ke­män aloit­teen pe­rus­teel­la ja kes­kus­te­li li­säk­si eri­lai­sis­ta eri­tyis­mes­suis­ta ja mes­su­yh­tei­söis­tä. Mo­ni­pol­vi­sen kes­kus­te­lun jäl­keen asi­as­ta ää­nes­tet­tiin, ja ää­net ja­kau­tui­vat 9–6, 2 tyh­jää.

Seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton kuu­si jä­sen­tä jät­ti pää­tök­ses­tä eri­ä­vän mie­li­pi­teen.

– Sa­teen­kaa­ri­mes­suun liit­ty­vä kes­kus­te­lu kos­ki sitä, kuin­ka seu­ra­kun­ta on us­kol­li­nen läh­tö­koh­dal­leen, Raa­ma­tun sa­nal­le ja mi­ten kaik­ki ih­mi­set, myös eri­lai­set vä­hem­mis­töt voi­daan koh­da­ta myö­tä­tun­toi­ses­ti, luon­neh­ti kirk­ko­her­ra Mii­ka Hä­mä­läi­nen ko­kouk­sen jäl­keen.

Mes­su on ra­ken­teel­taan ta­val­li­nen, kä­si­kir­jan mu­kai­nen ju­ma­lan­pal­ve­lus.

Lah­den seu­ra­kun­tien kir­kois­sa sa­teen­kaa­ri­mes­sun ni­mel­lä kul­ke­via eri­tyis­mes­su­ja ei ole jär­jes­tet­ty, kos­ka seu­ra­kun­ta­neu­vos­tot ei­vät ole an­ta­neet niil­le lu­paa.

Jut­tua täy­den­net­ty 24.3.2023: Li­sät­ty tie­to eri­ä­väs­tä mie­li­pi­tees­tä.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover