JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Kukas se Kärsimystie-näytelmän ohjaaja olikaan?

26.2.2024
Jaana Kosunen

Tes­taa, tie­dät­kö vas­tauk­set kuu­teen ky­sy­myk­seen. Oi­ke­at vas­tauk­set voit tar­kis­taa Kir­kon­seu­dun nu­me­ros­ta 3/2024.


1. Kuka esiin­tyy pää­roo­lis­sa, kaup­pi­as Ab­ra­ham Stil­le­ri­nä, Klaus Hä­rön uu­sim­mas­sa elo­ku­vas­sa Ei kos­kaan yk­sin?

a. Es­ko Sal­mi­nen b. Mart­ti Suo­sa­lo c. Vil­le Vir­ta­nen


2. Mikä teos kuul­laan Ma­ri­an­päi­vä­nä Ris­tin­kir­kos­sa?
a. Sta­bat Ma­ter b. Jo­han­nes-pas­sio c. Mat­teus-pas­sio

3. Kuin­ka mon­ta maal­lik­ko­e­dus­ta­jaa va­lit­tiin kir­kol­lis­ko­kous­vaa­leis­sa 13. hel­mi­kuu­ta kir­kon ylim­pään päät­tä­vään eli­meen?
a. 33 b. 2 c. 64


4. Kuka oh­jaa Lah­den Kär­si­mys­tie-ka­tu­näy­tel­män? 

a. Ta­pa­ni Kal­li­o­mä­ki b. Pet­ri Lis­ki c. Klaus Härö


5. Kuin­ka mon­ta ker­taa, en­nen tä­män vuo­den ta­pah­tu­maa, on yh­tei­sö- ja ta­pah­tu­ma­pap­pi Jan­ne Kont­ti­nen hiih­tä­nyt Fin­lan­dia-hiih­don?

a. 5 b. 10 c. 0


6. Ve­ne­zu­e­lan lu­te­ri­lai­sen kir­kon piis­pa Ge­rar­do Hands ja hä­nen vai­mon­sa Eli­sa­beth ovat pal­vel­leet kirk­koa yli 40 vuot­ta. Mis­sä kau­pun­gis­sa he työs­ken­te­le­vät? 

a. Va­len­cia b. Ca­ra­cas c. Ma­ra­cai­bo

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover