JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

"Kun tikka naputtaa puun runkoa" – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Anni Salila. Kuva: Laura Visapää

Anni Salila. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

23.1.2023
Laura Visapää

"Pyhä paik­ka­ni on met­sä. Luon­to, ja eri­tyi­ses­ti met­sä, on ol­lut osaa elä­mää­ni pie­nes­tä as­ti. Mar­ja- ja sie­ni­ret­ket per­heen kans­sa, hiih­to­len­kit, hir­vi­jah­ti, pie­net met­sä­työt sekä kä­ve­ly­len­kit met­säs­sä ys­tä­vien kans­sa ovat tär­ke­ää vas­ta­pai­noa ar­jen kii­reel­le.

Met­säs­sä upein­ta on sen hil­jai­suus, tyy­neys ja rau­hal­li­suus. Voi kuul­la kuin­ka ok­sat na­rah­te­le­vat, tik­ka na­put­taa ah­ke­ras­ti puun run­koa tai haa­van leh­det ha­vi­se­vat toi­si­aan vas­ten. Met­sä ja sen mo­ni­muo­toi­suus on suu­ri rik­kaus. Met­sä on paik­ka, jos­sa voi ren­tou­tua.

Ar­vos­tam­me ja kun­ni­oi­tam­me ai­van lii­an vä­hän met­sien meil­le suo­mia mah­dol­li­suuk­sia. Met­sä tar­jo­aa meil­le elin­kei­non, elä­myk­siä, har­ras­tuk­sia, luon­no­nan­ti­mia, het­kiä lä­heis­ten ja ys­tä­vien kans­sa sekä pai­kan hil­jen­tyä ja rau­hoit­tua. Met­säl­lä on meil­le ih­mi­sil­le mo­nia eri mer­ki­tyk­siä, ja ne ovat kaik­ki yh­tä tär­kei­tä. Huo­leh­ti­kaam­me ja naut­ti­kaam­me meil­le tär­keis­tä met­sis­tä rak­kau­del­la, jot­ta myös tu­le­vat su­ku­pol­vet saa­vat niis­tä naut­tia."

An­ni Sa­li­la, Hol­lo­la

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover