JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Ajattelen ääneen: Vinskin näky­mät­tö­myys­pul­veri

20.2.2024
Sirpa Kaukinen

Sat­tui­ko Vins­kil­le va­hin­ko? Heit­ti­kö hän nä­ky­mät­tö­myys­pul­ve­ria il­maan? Lei­jai­li­ko pul­ve­ri sin­ne tän­ne pu­do­ten sat­tu­man­va­rai­ses­ti ih­mis­ten har­ti­oil­le muut­ta­en hei­dät nä­ky­mät­tö­mäk­si? Sat­tui­ko pai­kal­le ikäih­mis­ten jouk­ko, pie­ni kou­lu­lai­nen, tei­ni, di­ag­noo­sin myö­tä po­ti­las sta­tuk­sen saa­nut tai lai­ta­puo­len kul­ki­ja tai hän, jol­la ei ole ra­haa asun­toon hy­väl­tä alu­eel­ta? Oli­ko jou­kos­sa ko­ko­nai­nen am­mat­ti­ryh­mä lou­naal­ta tu­los­sa tai eh­kä vain joku sa­tun­nai­nen ohi­kul­ki­ja?

Nä­ky­mät­tö­myys­pul­ve­ri voi lei­jail­la ke­nen ta­han­sa ol­ka­pääl­le ai­van tie­tä­mät­tä. Sit­ten vain huo­maa jo­ta­kin ta­pah­tu­neen. Huo­me­nen toi­vo­tuk­seen ei tule vas­taus­ta. Ku­kaan ei py­säh­dy jut­te­le­maan. Kut­su syn­ty­mä­päi­vä­kah­veil­le tu­lee ka­ve­ril­le, mut­tei satu omal­le koh­dal­le. Ih­mis­vi­li­nän kes­kel­lä saa is­tua yk­sin hy­vin pit­kään, kos­ka pen­kis­tä ei pää­se ylös ja ih­mi­set vain kul­ke­vat ohi. In­nok­kaa­na ja ai­van val­mii­na oli­si läh­te­mään töi­hin, mut­ta ku­kaan ei tar­vit­se työ­pa­nos­ta.  

Muu­mi­ta­ri­nas­sa ker­ro­taan Nin­nis­tä, joka oli nä­ky­mä­tön ja hy­vin ujo. Nin­ni oli haa­lis­tu­nut ja haa­lis­tu­nut, kun­nes hä­vi­si nä­ky­vis­tä ko­ko­naan. Nin­nis­tä nä­kyi vain tiu­ku hä­nen kau­las­saan. Sii­tä tie­si, et­tä hän oli. Rak­kau­det­to­muus, ko­vuus ja eh­kä myös huo­mi­ot­ta jät­tä­mi­nen oli­vat saa­neet sen ai­kai­sek­si.

Mis­tä apu? On­ko nä­ky­mät­tö­myy­teen lää­ket­tä?

Muu­mi­mam­man iso­äi­din re­sep­ti­kir­jaan oli kir­joi­tet­tu pa­ran­nus­kei­no sil­tä va­ral­ta, jos joku al­kaa tul­la su­mui­sek­si ja vai­ke­as­ti näh­tä­väk­si. Muu­mi­mam­man lääk­kees­tä ei kui­ten­kaan ol­lut Nin­nil­le apua.

Tar­vit­tiin lem­pe­ää huo­mi­oi­mis­ta ja pie­niä ys­tä­väl­li­siä te­ko­ja. Näin Nin­nin luot­ta­mus kans­sa­kul­ki­joi­hin al­koi pa­lau­tua pik­ku­riik­ki­sen ker­ral­laan. En­sin tu­li­vat nä­ky­vik­si ken­gät, sit­ten ja­lat ja mek­ko. Ai­van vii­mei­sek­si nä­ky­vik­si tu­li­vat myös Nin­nin kas­vot. Muu­mi­per­heen eh­do­ton ys­tä­väl­li­syys sai Nin­nin taas nä­ky­väk­si. Se oli pa­ras­ta, mitä Nin­nil­le oli ta­pah­tu­nut.

Olen­ko minä nä­ky­vä si­nul­le? En­tä olet­ko sinä mi­nul­le?

On häm­men­tä­vää ja jos­kus tus­kal­li­sen ki­pe­ää, kun ei tule huo­ma­tuk­si, vas­taa­no­te­tuk­si, ar­vos­te­tuk­si tai kuul­luk­si sel­lai­se­na kuin on. Suu­ren­mois­ta on, kun joku kat­soo koh­ti, hy­myi­lee ja ky­syy oi­ke­as­ti, mitä kuu­luu.

Pie­nel­lä ohi­kii­tä­väl­lä het­kel­lä on suu­ri mer­ki­tys. Tais­te­lu su­mui­suut­ta ja nä­ky­mät­tö­myyt­tä vas­taan käy­dään pie­nil­lä ys­tä­väl­li­sil­lä eleil­lä ja toi­sen huo­mi­oi­mi­sel­la. Nuo pie­net het­ket saa­vat nä­ky­mät­tö­myys­pul­ve­rin tai­an rau­ke­a­maan.

On­nek­si kes­kel­läm­me on muu­mi­mam­mo­ja, muu­mi­pap­po­ja, muu­mi­peik­ko­ja ja Niis­ku­nei­te­jä – hei­tä, jot­ka kat­so­vat koh­ti ja hy­myi­le­vät.

Kir­joit­ta­ja on sai­raa­la­pas­to­ri.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover