JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Mielipiteet

Super Bowl -yleisölle tarjoiltiin juoma-, ruoka- ja auto­mai­noksia – Jeesus varasti kuitenkin huomion

14.2.2023
Markus Luukkonen

12. hel­mi­kuu­ta, Suo­men ai­kaan maa­nan­tain vas­tai­se­na yö­nä, pe­lat­tiin Yh­dys­val­to­jen Ari­zo­nas­sa ame­rik­ka­lai­sen jal­ka­pal­lon NFL-sar­jan jo­ka­vuo­ti­nen lop­puot­te­lu.

Su­per Bowl on eräs maa­il­man seu­ra­tuim­mis­ta ur­hei­lu­ta­pah­tu­mis­ta. Pel­käs­tään Yh­dys­val­lois­sa sen las­ke­taan ke­rää­vän noin 100 mil­joo­naa tv-kat­so­jaa.

Yh­tä lail­la kuin ur­hei­lul­li­ses­ta an­nis­ta Kan­sas City vei täl­lä ker­taa voi­ton Phi­la­delp­hi­as­ta – Su­per Bow­lis­sa on kyse sen ym­pä­ril­le ra­ken­ne­tus­ta spek­taak­ke­li­mai­ses­ta viih­de­sir­kuk­ses­ta. Vä­li­a­jan pää­täh­te­nä näh­tiin täl­lä ker­taa Bar­ba­dok­sel­ta pon­nis­ta­nut pop­suu­ruus Ri­han­na.

Maa­il­man vai­ku­tus­val­tai­sim­mat yri­tyk­set os­ta­vat tau­oil­le mai­no­sai­kaa lä­he­ty­soi­keu­det omis­ta­val­ta Fox-ka­na­val­ta. 30 se­kun­nin mai­nok­sen ker­rot­tiin mak­sa­neen 7 mil­joo­naa dol­la­ria.

Yk­si suu­rim­mis­ta pu­hee­nai­heis­ta syn­tyi tänä vuon­na hie­man yl­lät­tä­en – Jee­suk­ses­ta. Olut-, pi­ka­ruo­ka- ja säh­kö­au­to­mai­nos­ten lo­mas­sa näet esi­tet­tiin kak­si vi­de­o­ta, joi­den pää­ai­hee­na oli Jee­sus Na­sa­re­ti­lai­nen ja hä­nen ope­tuk­sen­sa.

En­sim­mäi­ses­sä mus­ta­val­ko­rai­nas­sa soi count­ry­lau­la­ja Pat­sy Cli­nen If I Could See The World (Through The Ey­es of a Child), ja her­kis­sä py­säy­tys­ku­vis­sa näy­tet­tiin ame­rik­ka­lai­sia lap­sia. Vies­ti kuu­lui: ole lap­sen­kal­tai­nen, sil­lä hei­dän on tai­vas­ten val­ta­kun­ta.

Mi­nuu­tin mit­tai­sel­la Love Yo­ur Ene­mies -vi­de­ol­la puo­les­taan ku­vat­tiin ih­mis­ten vä­li­siä konf­lik­te­ja. Rag ‘n’ Bone Ma­nin Hu­man-hi­tin soi­des­sa muis­tu­tet­tiin Jee­suk­sen lä­hes­ty­mis­ta­vas­ta, jos­sa kas­va­va viha ja konf­lik­tit voi­te­taan uh­rau­tu­val­la ja epäit­sek­kääl­lä rak­kau­del­la.

Su­per Bow­lis­ta os­tet­tu lä­he­ty­sai­ka oli osa mit­ta­vaa, vuon­na 2022 käyn­nis­tet­tyä He Gets Us -kam­pan­jaa, jon­ka ko­ko­nais­bud­je­tin las­ke­taan nou­se­van jopa 100 mil­joo­naan dol­la­riin. Kam­pan­jan ra­hoit­ta­jat ovat rik­kai­ta yk­si­tyi­siä kris­tit­ty­jä.

Kam­pan­jas­sa Uu­den tes­ta­men­tin ja koko kris­ti­nus­kon kes­kus­hah­mo ha­lu­taan brän­dä­tä uu­del­leen tuo­mal­la hä­net ja hä­nen ope­tuk­sen­sa ny­ky­päi­vään.

Vi­de­oi­ta kan­nat­taa pei­la­ta myös ame­rik­ka­lais­ta yh­teis­kun­taa vas­ten. Jee­suk­ses­ta ra­ken­ne­taan sil­taa, jol­la on po­ten­ti­aa­lia yh­dis­tää so­si­aa­li­luok­kia, vä­hen­tää en­nak­ko­luu­lo­ja ja syr­jin­tää sekä mur­taa puo­lu­e­kan­na­tuk­seen liit­ty­vää kah­ti­a­ja­koa.

He Gets Us -kam­pan­ja on ylit­tä­nyt Yh­dys­val­lois­sa val­ta­kun­nal­li­sen uu­tis­kyn­nyk­sen. Si­säl­tö­jen li­säk­si on kes­kus­tel­tu muun mu­as­sa sii­tä, kuin­ka vi­de­oi­den kau­pal­li­nen il­me ja mo­der­ni brän­din ra­ken­ta­mi­nen yli­pää­tään so­pi­vat kris­ti­nus­koon.

Penk­kiur­hei­li­ja kyl­lä tie­tää, et­tei avoin tun­nus­tuk­sel­li­suus ole Su­per Bow­lis­sa tai muus­sa huip­pu-ur­hei­lus­sa­kaan mi­ten­kään epä­ta­val­lis­ta. On var­sin yleis­tä, et­tä pe­laa­ja osoit­taa touch­dow­nin tai suu­ren voi­ton jäl­keen kii­tok­sen koh­ti tai­vas­ta.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover