JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Käytetäänkö Kärkölän kirkossa ensi talvena pilk­ki­haa­la­reita?

Canva ja Kirkonseutu

13.9.2022
Teemu Leppänen

Tes­taa, tie­dät­kö vas­tauk­set kuu­teen ky­sy­myk­seen. Oi­ke­at vas­tauk­set löy­ty­vät Kir­kon­seu­dun 10/2022 ju­tuis­ta.

1. Mi­ten Kär­kö­län kir­kos­sa tar­ke­nee en­si tal­ve­na ener­gi­ak­rii­sin kes­kel­lä?

a. käyt­tä­mäl­lä pilk­ki­haa­la­rei­ta b. tau­ko­jum­pan avul­la c. ku­ten tä­hän­kin as­ti

2. Kuin­ka pit­käl­le mou­ka­ri len­tää kirk­ko­her­ra Han­nes Wal­li­nin heit­tä­mä­nä?

a. 13 b. 40 c. 34 met­riä

3. Kuin­ka mo­net seu­ra­kun­nan kah­vi­ku­pil­li­set Kyl­lik­ki Sten­borg on tar­joil­lut?

a. tu­han­net b. kym­me­net­tu­han­net c. sa­dat

4. Lah­den di­a­ko­ni­a­työ­tä esil­le tuo­vis­sa vi­de­ois­sa mu­kail­laan

a. lä­he­tys­työn syys­myy­jäi­siä b. van­ho­ja tun­net­tu­ja mai­nos­pät­kiä c. ruu­an­ja­ko­ti­lai­suuk­sien ti­lan­tei­ta

5. Ma­til­da Hof­f­man oli en­sim­mäi­nen Suo­mes­sa vir­kaan vi­hit­ty di­a­ko­nis­sa. Mil­loin hä­net vi­hit­tiin?

a. 1.9.1922 b. 1.9.1942 c. 1.9.1872

6. Mikä vies­ti Sal­paus­se­län kir­kos­sa pi­det­tä­väl­lä il­mas­to­mes­sul­la oh­jei­soh­jel­mi­neen on?

a. ih­mi­sil­lä on vas­tuu pi­tää huol­ta luon­nos­ta b. il­mas­tok­rii­si jä­te­te­tään Her­ran huo­maan c. il­mas­to­toi­met ei­vät kuu­lu suo­ma­lai­sil­le

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover