JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Kirkossa tulee voimallinen olo – juttu­sar­jassa lukijat kertovat pyhistä paikoistaan

Pilvi Anila. Kuva: Laura Visapää

Pilvi Anila. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

28.6.2022
Laura Visapää

”Pyhä paik­ka mi­nul­le on kirk­ko. Siel­lä tu­lee sel­lai­nen voi­mal­li­nen olo. Jos vaik­ka kou­lus­sa on stres­saan­tu­nut, ja tu­lee kirk­koon, niin tu­lee tun­ne, et­tei ole yk­sin. Joku mi­nua suu­rem­pi ot­taa ko­pin, ja sitä kaut­ta stres­si­kin hä­vi­ää. Sama tun­ne tu­lee myös, kun yh­des­sä ru­koil­laan: olem­me jon­kun suu­rem­man va­ras­sa ei­kä meil­lä ole mi­tään hä­tää.

Seu­ra­kun­ta­nuo­ris­sa ja seu­ra­kun­nas­sa yleen­sä­kin olen pys­ty­nyt avoi­mes­ti pur­ka­maan miel­tä­ni ja aja­tuk­si­a­ni. Syr­ji­tyk­si tu­le­mi­sen ko­ke­mus­ta ei ole tul­lut mil­loin­kaan, vaan kaik­ki ih­mi­set on otet­tu yh­tä hy­vin vas­taan. Se yh­teis­hen­ki, mikä tääl­lä on, on an­ta­nut us­koa, et­ten ole yk­sin. Se, mitä sil­loin sy­dä­mes­sään tun­tee, on ihan mah­ta­vaa. Se tun­ne kul­kee mu­ka­na kou­luun­kin.

Seu­ra­kun­ta­nuo­ris­sa lau­le­taan pal­jon. Lau­lut nos­ta­vat us­kon mää­rää, ja sitä kaut­ta tu­lee tosi tur­val­li­nen olo. Lau­la­es­sa tun­tee, et­tä Ju­ma­la on läs­nä.

Lem­pi­vir­te­ni 510 al­kaa sa­noin ’Sinä, Jee­sus, ym­mär­rät par­hai­ten’, ja Vei­su­kir­jas­ta lem­pi­lau­lu­ni on Her­ra on mi­nun pai­me­ne­ni.”

Pil­vi Ani­la, Lah­ti

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover