JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Testaa tietosi: Mistä maasta Laura Moisio laulaa?

Testaa tietosi Kirkonseudun jutuista. Kuva: Canva ja Kirkonseutu

Testaa tietosi Kirkonseudun jutuista. Kuva: Canva ja Kirkonseutu

Canva ja Kirkonseutu

17.1.2023
Teemu Leppänen

Tes­taa, tie­dät­kö vas­tauk­set kuu­teen ky­sy­myk­seen. Oi­ke­at vas­tauk­set löy­ty­vät Kir­kon­seu­dun tam­mi­kuun nu­me­ros­ta 1/2023.

1. Mitä Lah­den seu­ra­kun­nat on va­lin­nut pai­no­pis­teek­seen vuo­del­le 2023?

a. Kirk­ko on enem­män – toi­voa, tur­vaa, te­ko­ja b. Kirk­ko enem­män – sei­nät le­ve­äl­lä ja kat­to kor­ke­al­la c. Kirk­ko on enem­män kuin sei­nät – toi­mi ja vai­ku­ta

2. Kirk­ko­ka­tu 7:n os­ta­jat ai­ko­vat muut­taa kiin­teis­tön...

a. toi­mis­tok­si b. ko­dik­seen c. mu­se­ok­si

3. Hens­ku Ket­tu­saa­ri on läh­töi­sin...

a. Hel­sin­gis­tä b. Nas­to­las­ta c. Jo­en­suus­ta

4. Mikä on Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­töst­ra­te­gi­an mu­kaan kiin­teis­tö­jen säi­lyt­tä­mi­sen pe­rus­tee­na?

a. seu­ra­kun­ta­lai­set ei­vät ha­lua luo­pua niis­tä b. kiin­teis­tö ei mene kau­pak­si c. kiin­teis­tö on seu­ra­kun­nan pe­rus­teh­tä­vän kan­nal­ta vält­tä­mä­tön


5. Mil­loin on en­sim­mäi­nen uu­den Lah­den yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton ko­kous?

a. 18. tam­mi­kuu­ta b. 17.tam­mi­kuu­ta c. 3. hel­mi­kuu­ta

6. Mikä on Va­pausk­lu­bil­le Ma­ri­an Kam­ma­riin esiin­ty­mään tu­le­van Lau­ra Moi­si­on le­vyn nimi?

a. Se maa b. Sama maa c. Vie­ras maa

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover