JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Testaa tietosi: Mitä paketti sisältää?

Canva ja Kirkonseutu

20.12.2022
Teemu Leppänen

Tes­taa, tie­dät­kö vas­tauk­set kuu­teen ky­sy­myk­seen. Tes­taa, tie­dät­kö vas­tauk­set kuu­teen ky­sy­myk­seen. Oi­ke­at vas­tauk­set löy­ty­vät Kir­kon­seu­dun jou­lu­kuun nu­me­ros­ta 14/2022.

1. Kuin­ka mon­ta myyn­ti­mök­kiä Lah­den Jou­lu­ky­läs­sä on tänä vuon­na?

a. 26 b. 30 c. 19

2. Mi­hin ajan­koh­tai­seen asi­aan lah­te­lai­ses­sa sei­mi­ai­hei­ses­sa eri­kois­pos­ti­lei­mas­sa vii­ta­taan?

a. ruu­an kal­lis­tu­mi­seen b. ener­gi­ak­rii­siin c. Uk­rai­nan so­taan

3. Mis­sä Kuh­mois­ten ky­läs­sä Mies­ten Ko­tail­taa ei ole jär­jes­tet­ty?

a. Har­mois­ten ky­läs­sä b. Päi­jä­läs­sä c. Hauk­ka­sa­los­sa

4. Mis­sä seu­ra­kun­nas­sa oli suu­rin ää­nes­tysp­ro­sent­ti?

a. Hei­no­las­sa b. Tai­ni­on­vir­ral­la c. Asik­ka­las­sa

5. Mitä jou­lu­pa­ke­tit in­ke­ri­läi­sil­le si­säl­tä­vät suk­kien li­säk­si?

a. ruo­kaa ja pie­niä lah­jo­ja lap­sil­le b. ruo­kaa c. sor­mik­kai­ta

6. Min­kä bii­sin ta­kia jot­kut ovat ker­to­neet tu­le­van­sa Gos­pelCh­rist­mas-kon­sert­tiin?

a. Ih­me b. Jou­lu­puu on ra­ken­net­tu c. Gon­na Be A Lo­ve­ly Day

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover