JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Hollolan seurakunnan ehdokkaista 55 prosenttia suhtautuu myön­tei­sesti samaa sukupuolta olevien kirkol­li­seen vihkimiseen

19.10.2022
Teemu Leppänen

Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­to­eh­dok­kais­ta yli puo­let (55 %) on sitä miel­tä, et­tä kir­kon tu­li­si vih­kiä avi­o­liit­toon myös sa­maa su­ku­puol­ta ole­vat. Täy­sin sa­maa miel­tä on 39 pro­sent­tia ja jok­seen­kin sa­maa miel­tä 16 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta. Kiel­tei­sen kan­nan ot­ti 31 vas­taa­jis­ta. Täy­sin kiel­tei­siä oli 27 pro­sent­tia vas­tauk­sis­ta. Ky­sy­myk­seen ei osan­nut vas­ta­ta 14 pro­sent­tia.

Kan­nat sel­vi­ä­vät eh­dok­kai­den vaa­li­ko­ne­vas­tauk­sis­ta.

Eh­dok­kai­den mie­les­tä lä­he­tys­jär­jes­tö­jen suh­tau­tu­mi­nen yh­den­ver­tai­suu­teen ja tasa-ar­voon tu­li­si ot­taa huo­mi­oon talou­del­li­sis­ta tuis­ta pää­tet­tä­es­sä. Tätä miel­tä on 80 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta.

Vaa­li­ko­nee­seen vas­ta­si 51 Hol­lo­lan eh­do­kas­ta, ja vas­tausp­ro­sent­ti oli 80. Ää­nes­tä­jil­le eh­do­tuk­sia so­pi­vis­ta eh­dok­kais­ta an­ta­va vaa­li­ko­ne löy­tyy osoit­tees­ta seu­ra­kun­ta­vaa­lit.fi/vaa­li­ko­ne

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover