JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Urkuja ja sirkus­hu­veja – perinteikäs urkuviikko levittäytyy elokuussa eri puolille Lahtea

Puolalaisen Michał Szostakin luvataan "poistavan pölyt Sibeliustalon urkupilleistä". Kansainvälinen konserttiurkuri esiintyy balettitanssija Atte Kilpisen ja sirkusartistien kanssa. Kuva: www.michalszostak.org

Puolalaisen Michał Szostakin luvataan "poistavan pölyt Sibeliustalon urkupilleistä". Kansainvälinen konserttiurkuri esiintyy balettitanssija Atte Kilpisen ja sirkusartistien kanssa. Kuva: www.michalszostak.org

www.michalszostak.org

3.7.2024
Markus Luukkonen

Lah­den kan­sain­vä­li­nen ur­ku­viik­ko soi elo­kuus­sa jo 52. ker­ran.

Ur­ku­viik­ko käyn­nis­tyy yh­teis­lau­luil­la maa­nan­tai­na 5. elo­kuu­ta Lah­den kaup­pa­to­ril­la ja jat­kuu il­lal­la Si­be­lius­ta­los­sa, jos­sa Lau­lu­ja elä­mäs­tä, rak­kau­des­ta ja kuo­le­mas­ta -kon­ser­tin so­lis­ti­na esiin­tyy tans­si­ja, lau­la­ja ja ko­re­og­ra­fi Jor­ma Uo­ti­nen. Si­be­lius­ta­lon ur­ku­ja kon­ser­tis­sa soit­taa Miik­ka Kal­lio.

Si­be­lius­ta­los­sa kuul­laan tänä vuon­na toi­nen­kin kon­sert­ti. 8. elo­kuu­ta jär­jes­tet­tä­vän Ur­ku­ja ja sir­kus­hu­ve­ja -kon­ser­tin ur­kuo­suuk­sis­ta vas­taa puo­la­lai­nen Mic­hał Szos­tak, jon­ka lu­va­taan "pois­ta­van pö­lyt Si­be­lius­ta­lon ur­ku­pil­leis­tä". Kan­sain­vä­li­nen kon­sert­tiur­ku­ri ja mu­sii­kin toh­to­ri esiin­tyy sään­nöl­li­ses­ti eri puo­lil­la maa­il­maa. La­val­la näh­dään myös ba­let­ti­tans­si­ja At­te Kil­pi­nen sekä sir­ku­sar­tis­te­ja.

Fes­ti­vaa­li le­vit­täy­tyy eri puo­lil­le kau­pun­kia. Muk­ku­lan kir­kos­sa esi­te­tään re­nes­sans­si­mu­siik­kia ja Lah­den his­to­ri­al­li­ses­sa mu­se­os­sa kuul­laan lie­diä. Vaah­te­ra­sa­lis­sa näh­dään 9. elo­kuu­ta myk­kä­e­lo­ku­va Oop­pe­ran kum­mi­tus (1925), jo­hon Esa Toi­vo­la imp­ro­vi­soi di­giu­ruil­la sä­es­tyk­sen.

Ur­ku­vii­kon pää­tös­mes­su jär­jes­te­tään täl­lä ker­taa Lau­neen kir­kos­sa, jos­sa ur­ku­ri­na esiin­tyy An­na-Mai­ja Vir­ta­nen.

Lah­den kan­sain­vä­li­nen ur­ku­viik­ko jär­jes­tet­tiin en­sim­mäi­sen ker­ran vuon­na 1973 Kes­ki-Lah­den jo pu­re­tus­sa puu­kir­kos­sa. Se syn­tyi jat­kok­si seu­ra­kun­nan pe­rin­tei­sel­le ke­sä­kon­sert­tien sar­jal­le.

Vaik­ka ur­ku­viik­ko on sit­tem­min eriy­tet­ty omak­si yh­dis­tyk­sek­si, ovat si­teet Lah­den seu­ra­kun­tiin edel­leen tii­viit. Ta­pah­tu­man joh­ta­ja Pau­li Pie­ti­läi­nen on Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan pap­pi ja en­ti­nen Ris­tin­kir­kon pää­ur­ku­ri.

Koko oh­jel­ma löy­tyy osoit­tees­ta lah­ti­or­gan.fi.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover