JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Testaa tietosi: Mikä olikaan ilmaisen lounaan hinta?

Canva ja Kirkonseutu

19.6.2023
Teemu Leppänen

Tes­taa, tie­dät­kö vas­tauk­set kuu­teen ky­sy­myk­seen. Oi­ke­at vas­tauk­set voit tar­kis­taa Kir­kon­seu­dun nu­me­ros­ta 7/2023.

1. Mi­hin an­nos­koh­tai­seen hin­taa las­ten il­mais­ruo­kai­lu­ja hal­vim­mil­laan tänä ke­sä­nä jär­jes­te­tään?

a. al­le eu­rol­la b. al­le 2 eu­rol­la c. al­le 3 eu­rol­la

2. Ke­neen jul­ki­suu­des­sa ole­vaan hen­ki­löön Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män di­a­ko­ni­an ja sai­raa­la­sie­lun­hoi­don joh­ta­ja Riku Suo­kas on vä­lil­lä se­koi­tet­tu?

a. Vil­jo Suok­kaa­seen b. Riku Suok­kaa­seen c. Jar­mo Suok­kaa­seen

3. Mitä Mat­ti Il­mi­val­ta har­ras­taa?

a. kei­laus­ta, penk­kiur­hei­lua ja elo­ku­via b. hiih­toa, kuo­ro­lau­lua ja ka­las­tus­ta c. ul­koi­lua, gol­fia ja met­säs­tys­tä

4. Mi­hin saak­ka Ki­nis­ma­jal­la äi­tien sau­na­vuo­ros­sa ol­laan?

a. kah­dek­saan b. niin pit­kään kuin tar­vi­taan c. yh­dek­sään

5. Min­kä merk­ki­sen mat­ka­har­mo­nin sä­es­tyk­sel­lä lau­le­taan Hä­meen­kos­ken Lin­na­kal­li­ol­la?

a. Mr Ste­vens b. Mr Smith c. Mrs Ste­wart

6. Min­kä oh­jeen puu­tar­hu­ri Lee­na Hal­ko an­taa, jos puu­tar­han hoi­dos­sa epä­on­nis­tuu?

a. ai­na kan­nat­taa yrit­tää uu­del­leen b. puu­tar­han­hoi­to ei sovi kai­kil­le c. kan­nat­taa aloit­taa pork­ka­noi­den vil­je­lys­tä

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover