JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Testaa tietosi: Vankilan joukkueessa tuttuja?

Canva ja Kirkonseutu

24.2.2023
Teemu Leppänen

Tes­taa, tie­dät­kö vas­tauk­set viiteen ky­sy­myk­seen. Oi­ke­at vas­tauk­set löy­ty­vät Kir­kon­seu­dun nu­me­ros­ta 3/2023.

1. Kuin­ka mon­ta maal­lik­koa saa ää­nes­tää tä­män vuo­den Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pan­vaa­lis­sa?

a. 1 112 b. 556 c. 531.

2. Kuin­ka mon­ta lit­raa öl­jyä Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta sääs­tää vuo­des­sa?

a. 70 000 b. 50 000 c. 75 000

3. Hä­meen­kos­kel­la on Py­hän Lau­rin kir­kon rau­ni­ot, jon­ne on va­el­let­tu van­ho­ja kirk­ko­tei­tä pit­kin vuo­des­ta...

a. 1998 b. 1997 c. 1979

4. Mikä oli en­sim­mäi­nen An­na-Mari Kas­ki­sen ja Pek­ka Si­mo­jo­en yh­des­sä te­ke­mä lau­lu?

a. Tai­vaan Isä suo­jan an­taa b. Tul­koon tie si­nua vas­taan c. Her­ra, kä­del­lä­si

5. Lah­den seu­ra­kun­ta­po­jat kävi pe­laa­mas­sa kori- ja len­to­pal­loa Ke­ra­van nuo­ri­so­van­ki­lan yh­dis­tel­mää vas­taan. Min­kä eri­koi­suu­den Mat­ti Ka­ta­ja muis­taa tuol­ta ajal­ta? Erää­nä vuon­na

a. van­ki­lan jouk­ku­ees­sa oli enem­män lah­te­lai­sia seu­ra­kun­ta­poi­kia kuin seu­ra­kun­ta­poi­kien jouk­ku­ees­sa. b. seu­ra­kun­ta­po­jat ha­lu­si­vat jää­dä van­ki­laan yök­si. c. yk­si van­geis­ta läh­ti pe­lin jäl­keen seu­ra­kun­ta­poi­kien mu­kaan.

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover