JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Testaa tietosi: Mikä olikaan kaupan nimi?

Canva ja Kirkonseutu

30.6.2023
Teemu Leppänen

Tes­taa, tie­dät­kö vas­tauk­set kuu­teen ky­sy­myk­seen. Oi­ke­at vas­tauk­set voit tar­kis­taa Kir­kon­seu­dun nu­me­ros­ta 8/2023.

1. Mil­loin Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pak­si va­lit­tu Mari Park­ki­nen aloit­taa teh­tä­väs­sään?

a. elo­kuus­sa b. vä­lit­tö­mäs­ti c. syys­kuus­sa

2. Min­kä ni­mis­tä kris­til­lis­tä kir­ja­kaup­paa Rai­ja Nis­si­nen piti Hei­no­las­sa?

a. Te­lel­lä-Puo­din b. Pos­til­la-Puo­din c. So­ne­ral­la-Puo­din

3. Mikä oli am­mat­til­taan Hei­no­lan kau­pun­gin ke­hit­tä­jiin kuu­lu­nut Nii­lo He­lan­de­rin?

a. pap­pi b. kaup­pi­as c. kun­nan­sih­tee­ri

4. Ke­nen his­to­ri­al­li­sen hen­ki­lön ko­lum­nis­ti Oh­to Ok­sa­nen ha­lu­ai­si ta­va­ta?

a. Knut Pos­sen b. Jee­suk­sen c. Jaa­ko­bin

5. Min­kä mit­tai­nen työ­har­joit­te­lu si­säl­tyy pa­pin työ­e­lä­mä­o­pin­toi­hin?

a. 6 kuu­kaut­ta b. 4 viik­koa c. 6 viik­koa

6. Min­kä sä­vel­män ker­ro­taan soi­neen Ti­ta­ni­cil­la en­nen sen up­po­a­mis­ta ja jon­ka esit­tää myös Wene-WiOL-kuo­ro?

a. Ne­a­rer, My God, to Thee b. God Save the King c. When I Sur­vey the Wond­rous God

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover