JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Palstat

Särki on kala, mutta millainen?

Canva ja Kirkonseutu

17.4.2023
Teemu Leppänen

Tes­taa, tie­dät­kö vas­tauk­set kuu­teen ky­sy­myk­seen. Oi­ke­at vas­tauk­set voit tar­kis­taa Kir­kon­seu­dun nu­me­ros­ta 5/2023.

1. Kuin­ka mon­ta täy­si­ko­kois­ta rip­pi­lei­riä voi­daan Sii­ka­nie­men kurs­si­kes­kuk­ses­sa pi­tää sa­ma­nai­kai­ses­ti re­mon­tin jäl­keen?

a. 3 b. 2 c. 1

2. Ve­si­jär­ven sär­ki on...

a. luo­mu­ruo­kaa b. elin­tar­vik­kee­na luon­non­ka­la c. syö­mä­kel­vo­ton­ta

3. Kuin­ka mo­nel­la seu­ra­kun­ta­ta­lou­del­la ym­pä­ris­tö­toi­met on ser­ti­fi­oi­tu kir­kon ym­pä­ris­tö­dip­lo­mil­la Suo­mes­sa?

a. yli puo­lel­la b. 256:lla c. 42:lla

4. Län­ti­sen hau­taus­maan aa­mi­ais­vie­raat ovat...

a. kau­ris- ja peu­ra­e­läi­miä b. ket­tu­ja c. ora­via

5. Min­kä ener­gi­a­ja­keen ke­rää­mi­nen päät­tyy tu­le­vai­suu­des­sa hau­taus­mail­ta?  

a. se­ka­jät­teen b. ener­gi­a­jät­teen c. bi­o­jät­teen

6. Mikä seu­raa­vis­ta mie­li­pi­teis­tä yh­dis­tää Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan piis­pa­eh­dok­kai­ta sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien kir­kol­li­ses­ta vih­ki­mi­ses­tä?

a. asi­as­sa toi­mi­taan kir­kon yh­tei­sen, vi­ral­li­sen pää­tök­sen mu­kaan b. kos­ka asi­as­ta ei saa­da pää­tet­tyä, se jä­te­tään pap­pien oman­tun­non asi­ak­si c. on ai­ka hok­sa­ta, mitä ra­di­kaa­li lä­him­mäi­sen­rak­kaus voi­si tar­koit­taa ny­ky­päi­vä­nä

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover