JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Uutiset

Valta­kun­nal­linen Ekopaasto-kampanjaa tarjoilee lahtelaisia vinkkejä metsästä saatavaan hyvin­voin­tiin

Lahtelaiselle papille Anna-Mari Kopolle metsäsuhde on hyvin läheinen. Kuva: Jani Mahkonen

Lahtelaiselle papille Anna-Mari Kopolle metsäsuhde on hyvin läheinen. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

23.2.2022
Teemu Leppänen

Lahden seu­ra­kun­tien py­hiin­va­el­lus­ten sar­ja on yk­si tee­mois­ta, joka jää elä­mään ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuo­des­ta. Ta­pah­tu­mia ke­hi­te­tään täl­le vuo­del­le, ja esi­mer­kik­si ve­si­py­hiin­va­el­luk­sia on suun­nit­teil­la kak­si: aloit­tei­li­joil­le ja ko­ke­neem­mil­le ve­sil­lä liik­ku­jil­le.

Vii­me vuon­na Lah­des­sa jär­jes­tet­tiin pe­rä­ti kah­dek­san py­hiin­va­el­lus­ta, jois­ta suo­si­tuin ke­rä­si noin 50 osal­lis­tu­jaa. Li­säk­si lah­te­lai­sia kan­nus­tet­tiin kol­men eri tee­man ym­pä­ril­lä oma­toi­mi­seen py­hiin­va­el­luk­seen ja teh­tiin myös eku­mee­ni­nen kau­pun­ki­py­hiin­va­el­lus­vi­deo.

– Ny­ky­päi­vän ih­mis­tä py­hiin­va­el­luk­sis­sa kiin­nos­taa mys­tiik­ka. Va­el­luk­sil­la ei men­nä jär­ki ja suo­ri­tus edel­lä, vaan asi­at ko­e­taan omin ais­tein, ku­vai­lee Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan luon­to­pas­to­ri An­na-Mari Kopo.

– Suo­ma­lais­ten on myös help­po men­nä met­sään, kun se ei ole ke­nen­kään re­vii­riä. Ei tar­vit­se miet­tiä, ku­ten ky­lään men­nes­sä, et­tä mitä vien tu­li­ai­sik­si.

Lah­den seu­ra­kun­tien ym­pä­ris­tö­työ on huo­mat­tu myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti, ja yh­ty­mä pyy­det­tiin mu­kaan tuot­ta­maan Kirk­ko­hal­li­tuk­sen tä­män ke­vään met­sä­ai­heis­ta Eko­paas­to-kam­pan­jaa. Seu­ra­kun­tien työn­te­ki­jät ker­to­vat kam­pan­jas­sa vink­ke­jä luon­to­ai­hei­sen toi­min­nan jär­jes­tä­mi­seen.

En­nen kaik­kea Kopo vink­kaa, et­tä ei tar­vit­se läh­teä kau­as pääs­täk­seen luon­toon.

– 15 mi­nuut­tia kau­pun­gin lä­hi­met­säs­sä aut­taa alen­ta­maan ve­ren­pai­net­ta.

Ko­pol­le it­sel­leen met­sä­suh­de on hy­vin lä­hei­nen.

– Met­sä on lä­hei­sin­tä, mitä mi­nul­la on. Se on mi­nul­le kaik­ki. Luon­nos­sa olen ko­ke­nut pe­lot­ta­vi­a­kin ko­ke­muk­sia, ja on ol­lut suo­rit­ta­mis­ta­kin, mut­ta ai­na olen kui­ten­kin sel­vin­nyt. Ai­na se on hy­vin tur­val­li­nen koti. Sen mik­ro­beis­ta olem­me läh­töi­sin, ja sen maa­han pa­laam­me.

Eko­paas­to-kam­pan­ja käyn­nis­tyy tuh­ka­kes­ki­viik­ko­na 2.3. ja kes­tää pää­si­äis­lau­an­tai­hin 16.4. as­ti. Tänä vuon­na ai­hee­na on mo­nen­lai­set met­sä­suh­teet. Ver­kos­sa ja so­mes­sa nä­ky­vä kam­pan­ja tar­jo­aa vink­ke­jä, nä­kö­kul­mia ja ins­pi­raa­ti­o­ta läh­teä met­sään.

Lue lisää aiheesta

Lahtelaiselle papille Anna-Mari Kopolle metsäsuhde on hyvin läheinen. Kuva: Jani Mahkonen

Lahtelaiselle papille Anna-Mari Kopolle metsäsuhde on hyvin läheinen. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Uutiset
23.2.2022

Valta­kun­nal­linen Ekopaasto-kampanjaa tarjoilee lahtelaisia vinkkejä metsästä saatavaan hyvin­voin­tiin

Diakoniapappi Virpi Vikman viihtyy hiihtoladulla edelleen. "Pyrin hiihtämään kolmesta neljään kertaan viikossa. En ota kilometreistä stressiä", Vikman sanoo.

Diakoniapappi Virpi Vikman viihtyy hiihtoladulla edelleen. "Pyrin hiihtämään kolmesta neljään kertaan viikossa. En ota kilometreistä stressiä", Vikman sanoo.

Heikki Miettinen

Artikkelit
23.2.2022

Taakse jäi nuori Virpi Kuitunen – Tuleva diako­ni­a­pas­tori yllätti ja menestyi SM-hiihdoissa

Wanhassa Herran asukkaat Kukka-Maaria Kurki ja Marja Vilkama sekä Lahden vanhusten asuntosäätiön asukasohjaaja Mari Kokko pohdiskelivat yhteisöllisyyden tuottamaa henkistä hyvinvointia. Kuva: Jani Mahkonen

Wanhassa Herran asukkaat Kukka-Maaria Kurki ja Marja Vilkama sekä Lahden vanhusten asuntosäätiön asukasohjaaja Mari Kokko pohdiskelivat yhteisöllisyyden tuottamaa henkistä hyvinvointia. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Uutiset
22.2.2022

Korona kuritti seni­o­ri­ta­loja – kun epidemia hiipuu, pidetään kevätjuhlat

Arto O. Salonen toteaa, että kilpailukeskeinen yhteiskunta tuottaa riittämättömyyden ja mitättömyyden tunteita, jotka heijastuvat myös lapsiin ja nuoriin. Kuva: Heidi Piiroinen / HS / Lehtikuva

Arto O. Salonen toteaa, että kilpailukeskeinen yhteiskunta tuottaa riittämättömyyden ja mitättömyyden tunteita, jotka heijastuvat myös lapsiin ja nuoriin. Kuva: Heidi Piiroinen / HS / Lehtikuva

Heidi Piiroinen / HS / Lehtikuva

Artikkelit
22.2.2022

Ilmas­to­työstä voi tulla menes­tys­ta­rina hyvin­voinnin näkö­kul­masta – Lahte­lais­taus­tainen tutkija Arto O. Salonen: "Kestä­vyys­siir­tymän ei tarvitse tuntua luopu­mi­selta"

Ohjaaja Johanna Rantanen kuvattiin Mukkulan kirkossa, jossa hän teki Kirkonseudun lukijoille videonäytteen Hiljaisuuden joogasta. Video on katsottavissa tämän jutun lopussa. Kuva: Jani Mahkonen

Ohjaaja Johanna Rantanen kuvattiin Mukkulan kirkossa, jossa hän teki Kirkonseudun lukijoille videonäytteen Hiljaisuuden joogasta. Video on katsottavissa tämän jutun lopussa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Artikkelit
18.2.2022

Katso video – Hiljai­suuden jooga on kuin mini­ret­riitti, jossa koko keho rukoilee

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover